Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem

Směrnice č. 1/2019

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

 

Vydal:

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem

Schválila:

ředitelka školy – Šmídová Eva

Účinnost:

od 1.2.2019

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2019-2020

 

Ředitelka mateřské školy,  jejíž činnost vykonává Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2019-2020 v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s místem trvalého pobytu v obci, která školu zřizuje.

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu  tj. spádová mateřská škola.

 

2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje, podle věku (od nejstarších po nejmladší). (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

 

3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší), které nemají trvalý pobyt na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

 

                                                                    ----------------------------------

                                                                       Šmídová Eva

                                                                                   ředitelka mateřské školy

 

V Libkovicích p.Ř., dne 19.2.2019