Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU

 

Jak zápis probíhá...

 

- S přineseným rodným listem dítěte a s občanským průkazem zákonného zástupce s Vámi vyplníme ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE, kterou si necháte potvrdit od Vašeho dětského lékaře (zda je dítě řádně očkováno a je schopné nástupu do MŠ) a potvrzenou  přihlášku doručíte zpět do mateřské školy v nejkratším možném čase (zdravotní způsobilost - podmínka pro přijetí dítěte - dle zákony č.561/2044 Sb., školský zákon).

- Vašemu dítěti bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO (číslo, jímž bude nahrazeno jeho jméno při zveřejnění výsledků přijímacího řízení).

- Po obdržení žádosti  potvrzené od lékaře rozhodne ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti  O PŘIJETÍ příp. NEPŘIJETÍ  DÍTĚTE. Při rozhodování  postupuje  podle kritérií o přijetí, které stanovila ředitelka po projednání se zřizovatelem MŠ a s nimiž budete při zápise seznámeni.

- SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ (pod daným registračním číslem) bude vyvěšen na 15 dní na úřední desce mateřské školy a také zveřejněn na webových stránkách školy.

- ROZHODNUTÍ O NEPŘIJATÝCH DĚTECH přijdete osobně převzít a podepsat do mateřské školy.

-Podrobné informace a konkrétní termíny obdržíte formou letáčku u zápisu.

 

Příprava dětí na vstup do mateřské školy

Na začátku docházky do mateřské školy je dítě konfrontováno s mnoha změnami, které mohou adaptaci na mateřskou školu výrazně ovlivnit.

Už v domácím prostředí můžete dítěti některými kroky výrazně pomoci v adaptaci na mateřskou školu.

S čím se tedy dítě při vstupu do mateřské školy setkává?

 

  1. Odloučení od rodičů

Odloučení je prvním a největším problémem, se kterým se musí každé dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude mít dítě, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.

  1. Adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv dětí

Dítě se začleňuje do kolektivu dětí, které nezná a tento kolektiv vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti můžete pomoci s hledáním kamaráda ze třídy už před vstupem do MŠ, nebude pro něho tudíž kolektiv dětí velkou neznámou, bude mít kamaráda, se kterým se snáze zabaví a o kterého se může opřít.

  1. Stravování v mateřské škole

V MŠ je pestrá strava, složená ze zeleniny, ovoce, masa, ryb…

Zvykejte děti na pestrou stravu, učte děti pít z hrnečku nebo skleničky. Nechávejte děti jíst samostatně rohlík, chléb, ale i lžičkou.

        4.  Sebeobsluha

Dejte dětem prostor k samostatnému oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do pyžámek, tepláčků. Poukazujte na věci, které mají na sobě, snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s oblékáním jednoduchými pokyny např. Sundej si tepláčky. Ukliď si boty. atd. …

  1. Procházky v MŠ

Seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, omezte vození dětí v kočárcích.

  1. Hygiena v MŠ

Učte děti mýt si ruce, samostatně chodit na WC na malou stranu a smrkat. Není v silách učitelky být každému dítěti nápomocna při každém použití toalety, mytí, smrkání….

  1. Odpočinek po obědě

Učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný, děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka.

 

Co děti do mateřské školy potřebují...

 Oblečení  a obutí dětí:

-bačkory, které si dítě dokáže samo nazout, z bezpečnostních důvodů nejsou do MŠ vhodné pantofle.

-pohodlné oblečení do třídy, které děti neomezuje při hře ani při pohybových aktivitách.

-náhradní oblečení do skříňky v šatně pro případ znečištění nebo umáčení, dále oblečení na zahradu nebo do terénu, u malých dětí  je vhodné oblečení podepsat a informovat učitelky, jaké oblečení a pro jakou příležitost děti v šatně mají.

pitný režim- děti mají neustále k dispozici nápoj  (šťáva nebo čaj) a pijí podle své potřeby z hrnečku, který si každé dítě  přinese z domova, aby si jej poznalo. Hrnečky se každý den odpoledne po odchodu dětí myjí.