Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydálo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostněte, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, jen v krajním případě osobním podáním ve škole.

 

 Podání žádosti

Při podání žádosti budete dokládat:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání                                                                                                               Tiskopis "Žádost o přijetí" je k dispozici ke stažení v záložce "Tiskopisy"

2. Kopii rodného listu

3. Čestné prohlášení k očkování dítěte a kopii očkovacího průkazu

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy, ID datové schránky m2hu5ys ,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy: mslibkovicepr@centrum.cz

3. poštou, adresa školy: Libkovice pod Řípem 48,413 01 Roudnice nad Labem                       

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné domluvit příjem žádosti telefonicky s ředitelkou školy na tel.č. 732963174.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.  

Pokud nevyužijete k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvedený tiskopis, musí mít žádost  dle správního řádu tyto náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona:

 • • jméno a příjmení dítěte (žadatele),
 • • datum narození,
 • • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

  S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné uvést:

 • • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

  Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

   

  Doložení řádného očkování dítěte

  Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví  splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

  V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 

  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

  Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

  Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

   

   

  Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

  Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Příloha: kopie očkovacího průkazu

  Podpis zákonného zástupce

 •  

   

   

  V Libkovicích p.Ř., dne 6.4.2020