Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace,

Libkovice pod Řípem 48, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 416874116, email:mslibkovicepr@centrum.cz, www.mslibkovicepodripem.cz

 

 

Informace o přijímacím řízení do Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace

Vzhledem k distančnímu průběhu přijímacího řízení zveřejňuji informace o průběhu přijímacího řízení po podání Vaší žádosti.

Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě žádosti zákonných zástupců při zápisu dětí, který vyhlásila ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem v termínu od 2.5.2021 do 16.5.2021. Vzhledem k mimořádným opatřením probíhá zápis bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy vydáním rozhodnutí dle správního řádu nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu dětí do mateřské školy tj. nejpozději do 15.6.2021. O přijetí dítěte v případě, že počet žádostí o přijetí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka školy podle kritérií stanovených ve vnitřní směrnici školy č.1/2021. Tato směrnice je zveřejněna v šatně mateřské školy, na vývěsce a na webových stránkách školy.

Před ukončením zápisu do mateřské školy oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte (písemně poštou i formou SMS zprávy) registrační číslo přidělené jeho žádosti o přijetí. Seznam kladných rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v mateřské škole zveřejněn ve vývěsní tabuli a na webových stránkách školy formou těchto registračních čísel do 30 dnů od ukončení zápisu dětí do mateřské školy tj. nejpozději do 15.6.2021. Kladně vyřízené žádosti jsou zveřejněním tohoto seznamu považovány za oznámené. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonný zástupce písemně poštou. Tedy stručně:

-Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

-Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.

V souladu s § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.,správní řád, upozorňuje ředitelka zákonné zástupce dětí, že jako zákonní zástupci dítěte mají ještě před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí i po jeho vydání možnost vyjádřit se k písemným podkladům rozhodnutí v termínu smluveném s ředitelkou školy. Pro domluvení termínu kontaktujte kancelář mateřské školy na tel. čísle 416 874 116, nebo na e-mailové adrese mslibkovicepr@centrum.cz .

 

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost podat prostřednictvím ředitelky školy odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Krajský úřad prověřuje, zda ředitelka školy postupovala ve svém rozhodování v souladu s předpisy.

 

POUČENÍ O UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ředitelka mateřské školy je podle ustanovení čl. 24 obecného nařízení GDPR správcem osobních údajů dětí, jejichž rodiče žádají o jejich přijetí do mateřské školy, tj. uchazečů o přijetí.

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o přijetí do mateřské školy jsou pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí o přijetí, popř. ke komunikaci s rodiči nebo zákonnými zástupci. Takovými údaji jsou jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště. Pro komunikaci je třeba uvést doručovací adresu, popř. telefonní nebo mobilní číslo, pokud je rodiči dobrovolně dáno.

Škola uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Na vedení spisu při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání dopadá ustanovení o vedení spisu dle § 17 správního řádu a povinnost uchovávat spis pro účely opravného prostředku (nejdéle však pro účely obnovy řízení podle § 100 správního řádu, kterým lze napadnout rozhodnutí dle správního řádu) do 3 let ode dne právní moci rozhodnutí.

 

Šmídová Eva, ředitelka školy

 

V Libkovicích p.Ř., dne 3.5.2021