Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

+Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace

 

 

Č.j.: MŠ /8/2023 v Libkovicích p.Ř., dne 28.2.2023

 

Ředitelství školy Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace vyhlašuje

 

ZÁPIS DĚTÍ

do mateřské školy

pro školní rok 2023-2024.

 

Zápis dětí proběhne ve dnech 9.-10. kvěna 2023

v budově mateřské školy v Libkovicích pod Řípem vždy

od 8.00 do 14.00 hodin.

 

K zápisu dítěte je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

S účinností od 1.1.2017 je zavedeno novelou školského zákona povinné předškolní vzdělávání, toto povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly pátého roku věku do 31.8.2023, popř. pro děti s odkladem školní docházky. Podle § 34 odst.1 školského zákona je zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo pátého roku věku do 31.8.2023 a nedochází do mateřské školy, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnémupředškolnímu vzdělávání, které trvá do zahájení povinné školní docházky dítěte. To znamená, že rodiče ve dni stanoveném k zápisu požádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Pokud rodiče zvolí pro dítě jinou než spádovou školu a je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost neprodleně řediteli spádové mateřské školy.

 

 

Za školu:Šmídová Eva,ředitelka školy

Za zřizovatele:       MVDr. Feix František, starosta obce