Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o škole

         

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace.

 

   Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem je jedinou mateřskou školou v obci a je jednotřídní. Leží v klidné části obce a její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Škola má stanovenu hygienickou kapacitu 25 dětí. Součástí školy je školní jídelna, která dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu.
    Během posledního desetiletí prošla budova školy postupně celkovou rekonstrukcí. V současné době nabízíme dětem moderně zařízenou školu, dobře vybavenou hračkami a pomůckami pro jejich rozvoj a vzdělávání.  Součástí školy je školní zahrada vybavená dětskými herními prvky.

    Malá jednotřídní vesnická školka, jako je ta naše, nabízí dětem oproti velkým školkám řadu výhod. Je to především klidné prostředí, méně hluku a nervozity, spojení s přírodou. Noví žáčci přicházejí do skupiny dětí, které se navzájem znají. Výhodou je i to, že ve třídě jsou děti různého věku. Ty nejmenší děti vidí, co starší kluci a holčičky dělají, jak se mezi sebou chovají a mohou je napodobovat. Navíc v kolektivu se vždycky najdou starší holčičky, které se rády starají o menší děti, což ocení naši benjamínci i paní učitelky. Věkově smíšené třídy poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Starší děti mají více kompetencí, nejvíc pomáhají paní učitelce i dětem. Někteří mrňouskové využívají příležitost a nechávají si rádi pomáhat, řada dalších se naopak snaží napodobit ty starší. Smíšená třída je prostředím, které v dětech podporuje rozvoj empatie a radosti z pomoci druhému.

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Po dohodě se zřizovatelem se na základě mimořádného opatření č.j. MZDR 10676/2020-1-MIN/KAN a §3 odst.2 vyhl.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání  přerušuje provoz mateřské školy od 17.3.2020 do odvolání. Potvrzení o uzavření školského zařízení za účelem žádosti o ošetřovné vydá ředitelka školy od 8,00 do 12,00 hodin od 17.3.2020 do 20.3.2020, nebo po telefonické domluvě na tel. 732963174.

 

Šmídová Eva, ředitelka školy, dne 16.3.2020

 

Školné za měsíc březen 2020

Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy v měsíci březnu 2020 na dobu delší než 5 pracovních dnů (od 17.3.2020) bude v souladu s  § 6 odst.5,  vyhl. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání za tento měsíc úměrně snížena úplata za předškolní vzdělávání (školné).

Zákonným zástupcům dětí, kteří již uhradili úplatu v plné výši, bude rozdíl odečtem při platbě za další měsíc, kdy bude škola v provozu.

Šmídová Eva, ředitelka školy

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Situace podle ministerstva vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí.

Upřednostňujeme podání přihlášky tak, aby do školy nemuseli chodit ani rodiče, tedy prostřednictvím datové schránky, e-mailu s elektronickým podpisem nebo poštou. Žádost můžete vhodit i do poštovní schránky naší školy. V případě, že přihlášku do školy chcete přinést osobně, je nezbytné si telefonicky sjednat termín, aby se ve škole nepohyboval větší počet lidí najednou.

Pro příjem žádostí stanovuji termín od 1. 4. 2020 do 8,00 29. 4. 2020.

Dne 29. 4. 2020 od 8,30 bude provedeno rozhodnutí o přijetí x nepřijetí žáka k povinné školní docházce.

Zápisy se týkají dětí narozených od 1. září 2013 do 31. srpna 2014 a dětí, které loni dostaly odklad. Ve výjimečných případech mohou rodiče zapsat i dítě, které by do školy nastupovalo v pěti letech.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi i s jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Škola přijímá přednostně děti ze spádových oblastí. (Černouček, Ctiněves, Libkovice pod Řípem, Kostomlaty pod Řípem, Spomyšl, Jeviněves). V případě, že kapacita zařízení nestačí ani pro ně, mělo by o přijetí rozhodnout losování.

V případě, že rodiče budou chtít žádat pro své dítě odklad školní docházky o rok, musí k žádosti o odklad doložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa.

K zápisu vašeho dítěte do naší školy potřebujeme tyto dokumenty:

1) zápisní lístek

2) žádost o přijetí k povinné školní docházce nebo žádost o odklad povinné školní docházky

Všechny tyto formuláře naleznete na našem webu v záložce dokumenty školy.

http://www.obechorniberkovice.cz/zs/index.php?option=com_joomdoc&view=docman&gid=42&task=cat_view&Itemid=65

V Horních Beřkovicích

20. 3. 2020

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Marcela Sekerová

 

 

 

 

Projekt "MŠ Libkovice 63"

Cílem tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií v naší škole je personální posílení našeho týmu o chůvu a rozvoj kompetencí pedagogů a dětí prostřednictvím projektového dne ve škole a mimo školu zaměřené na polytechnické vzdělávání.

   

 

 

  Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je na budově školy instalován kamerový systém, který nám umožní identifikovat osoby vstupující do budovy školy a osoby pohybující se po pozemku školy.

    

OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.

 

Správcem zpracování je Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace.

Informace o kamerovém systému je možno získat u ředitele školy:

Eva Šmídová

na telefonu 416874116

nebo na e-mailové adrese mslibkovicepr@centrum.cz.

 

 

Sdělení ředitelky školy

Mateřská škola přijme kvalifikovanou učitelku mateřské školy na částečný úvazek 0,29 v 8. platové třídě.

Šmídová Eva, řed.školy  16.9.2019

 

 

 

        

07.02.2020 - 17.04.2020

Plavecký výcvik

Od pátku 7.2.2020 začíná plavecký výcvik. Je vhodný pro děti min. od 4 let. Děti se musí zvládnout samostatně osprchovat, také svlékat se a oblékat. Dopravu na plavání hradí zřizovatel Obec Libkovice pod Řípem.

Detail