Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o škole

         

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace.

 

   Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem je jedinou mateřskou školou v obci a je jednotřídní. Leží v klidné části obce a její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Škola má stanovenu hygienickou kapacitu 25 dětí. Součástí školy je školní jídelna, která dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu.
    Během posledního desetiletí prošla budova školy postupně celkovou rekonstrukcí. V současné době nabízíme dětem moderně zařízenou školu, dobře vybavenou hračkami a pomůckami pro jejich rozvoj a vzdělávání.  Součástí školy je školní zahrada vybavená dětskými herními prvky.

    Malá jednotřídní vesnická školka, jako je ta naše, nabízí dětem oproti velkým školkám řadu výhod. Je to především klidné prostředí, méně hluku a nervozity, spojení s přírodou. Noví žáčci přicházejí do skupiny dětí, které se navzájem znají. Výhodou je i to, že ve třídě jsou děti různého věku. Ty nejmenší děti vidí, co starší kluci a holčičky dělají, jak se mezi sebou chovají a mohou je napodobovat. Navíc v kolektivu se vždycky najdou starší holčičky, které se rády starají o menší děti, což ocení naši benjamínci i paní učitelky. Věkově smíšené třídy poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Starší děti mají více kompetencí, nejvíc pomáhají paní učitelce i dětem. Někteří mrňouskové využívají příležitost a nechávají si rádi pomáhat, řada dalších se naopak snaží napodobit ty starší. Smíšená třída je prostředím, které v dětech podporuje rozvoj empatie a radosti z pomoci druhému.

 

 

Projekt "MŠ Libkovice 63"

Cílem tohoto projektu spolufinancovaného Evropskou unií v naší škole je personální posílení našeho týmu o chůvu a rozvoj kompetencí pedagogů a dětí prostřednictvím projektového dne ve škole a mimo školu zaměřené na polytechnické vzdělávání.

   

 

 

  Pro zvýšení bezpečnosti Vašich dětí je na budově školy instalován kamerový systém, který nám umožní identifikovat osoby vstupující do budovy školy a osoby pohybující se po pozemku školy.

    

OBJEKT JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.

 

Správcem zpracování je Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace.

Informace o kamerovém systému je možno získat u ředitele školy:

Eva Šmídová

na telefonu 416874116

nebo na e-mailové adrese mslibkovicepr@centrum.cz.

 

 

 

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace

 

 

Č.j.: 13/2019                                                                           v Libkovicích p.Ř., dne 19.2.2019

 

Ředitelství školy Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, příspěvková organizace vyhlašuje

 

ZÁPIS  DĚTÍ

do mateřské školy

pro školní rok 2019-2020.

 

Zápis dětí proběhne v úterý  7.kvěna 2019

v budově mateřské školy v Libkovicích  pod Řípem

 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

K zápisu dítěte je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

S účinností od 1.1.2017 je zavedeno novelou školského zákona povinné předškolní vzdělávání, toto povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly pátého roku věku do 31.8.2019. Podle § 34 odst.1 školského zákona je zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo pátého roku věku do 31.8.2019 a nedochází do mateřské školy, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které trvá do zahájení povinné školní docházky dítěte. To znamená, že rodiče ve dni stanoveném k zápisu požádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Pokud rodiče zvolí pro dítě jinou než spádovou školu a je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost neprodleně řediteli spádové mateřské školy.

 

 

Za zřizovatele:                                                                  Za školu:

MVDr. Feix František                                                      Šmídová Eva                                                                                                                                

starosta                                                                              ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020 jsou zveřejněna ve složce "Dokumentace školy"na těchto webových stránkách a v mateřské škole.

 

        

05.06.2019

Školní výlet

Pojedeme na tradiční školní výlet do ZOO v Ústí nad Labem. Z MŠ odjíždíme ráno v 7.45 a vracíme se kolem 12.hodiny. Podrobné instrukce na nástěnce v šatně.

Detail

10.06.2019

Naučný pořad s živými ptáky

Do naší MŠ přijede chovatel ptáků p. Burghauser, který přiveze dětem k seznámení některé ptáky žijící v naší přírodě i papoušky. Děti se dozvědí zajímavosti o způsobu jejich života i o potřebě ochrany přírody.

Detail

13.06.2019

Projektový den v MŠ

V naší MŠ proběhne projektový den "Malé technické univerzity" s tématem "Stavitel mostů". Cílem projektu je co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa kolem sebe vzbudit zájem dětí o technické obory. Prostřednictvím interaktivní lekce pěstujeme v dětech vztah k reálnému světu a přispíváme k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Snažíme se u nich rozvíjet technickou gramotnost v nejširším slova smyslu, ukázat jim, že technika může být poutavá a zábavná a podnítit v nich budoucí zdravý zájem o dnes tolik nedostatkové technické profese. Tato akce je hrazena z projektu "MŠ Libkovice 63".

Detail