Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o škole

         

Mš Libkovice

Vítáme Vás na internetových stránkách Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem.

 

 

   Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem je jedinou mateřskou školou v obci a je jednotřídní. Leží v klidné části obce a její okolí nabízí dostatek příležitostí pro pobyt dětí v přírodě. Škola má stanovenu hygienickou kapacitu 25 dětí. Součástí školy je školní jídelna, která dětem nabízí plnohodnotnou a vyváženou stravu.
    Během posledního desetiletí prošla budova školy postupně celkovou rekonstrukcí. V současné době nabízíme dětem moderně zařízenou školu, dobře vybavenou hračkami a pomůckami pro jejich rozvoj a vzdělávání.  Součástí školy je školní zahrada vybavená dětskými herními prvky.

    Malá jednotřídní vesnická školka, jako je ta naše, nabízí dětem oproti velkým školkám řadu výhod. Je to především klidné prostředí, méně hluku a nervozity, spojení s přírodou. Noví žáčci přicházejí do skupiny dětí, které se navzájem znají. Výhodou je i to, že ve třídě jsou děti různého věku. Ty nejmenší děti vidí, co starší kluci a holčičky dělají, jak se mezi sebou chovají a mohou je napodobovat. Navíc v kolektivu se vždycky najdou starší holčičky, které se rády starají o menší děti, což ocení naši benjamínci i paní učitelky. Věkově smíšené třídy poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností. Starší děti mají více kompetencí, nejvíc pomáhají paní učitelce i dětem. Někteří mrňouskové využívají příležitost a nechávají si rádi pomáhat, řada dalších se naopak snaží napodobit ty starší. Smíšená třída je prostředím, které v dětech podporuje rozvoj empatie a radosti z pomoci druhému.

 

 

 

 

 

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem

 

Č.j.: 7/2017                                                     v Libkovicích p.Ř., dne 31.1.2017

 

Ředitelství Mateřské školy se školní jídelnou Libkovice pod Řípem vyhlašuje

 

ZÁPIS  DĚTÍ

do mateřské školy

pro školní rok 2017-2018.

 

 

Zápis dětí proběhne ve čtvrtek  4.kvěna 2017

v budově mateřské školy v Libkovicích  pod Řípem

 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

K zápisu dítěte je třeba doložit rodný list dítěte.

 

S účinností od 1.1.2017 je zavedeno novelou školského zákona povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé 1.9.2017. Toto povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhly pátého roku věku do 31.8.2017. Podle § 34 odst.1 školského zákona je zákonný zástupce dítěte, které dosáhlo pátého roku věku do 31.8.2017, povinen přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání, které trvá do zahájení povinné školní docházky dítěte. To znamená, že rodiče ve dni stanoveném k zápisu požádají o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve spádové mateřské škole. Pokud rodiče zvolí pro dítě jinou než spádovou školu a je-li dítě přijato do jiné než spádové školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost neprodleně řediteli spádové mateřské školy.

 

Za zřizovatele:

MVDr. Feix František                                                    Šmídová Eva                                             

      starosta obce                                                             ředitelka školy

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

pro školní rok 2017-2018

Ředitelka mateřské školy,  jejíž činnost vykonává Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2017-2018 v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

 

1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu  tj. spádová mateřská škola.

 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

 (§ 179 odst. 3) a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

 

 

3. Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

(zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

 

4. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

 

 

 

 

 

                                                                    ----------------------------------

                                                                       Šmídová Eva

                                                                                   ředitelka mateřské školy

 

 

V Libkovicích p.Ř., dne 3.1.2017

 

 

02.05.2017

pohádka "Lvíček a bolavý zub"

V úterý 2. května půjdeme do MŠ Kostomlaty pod Řípem na pohádku v podání divadla p.Lhotákové. Odcházíme po svačině a zpět se vracíme na oběd.

Detail

24.05.2017

Focení v mateřské škole

Budeme se fotit na společné fotografii s titulkem za 35,- Kč a nabízíme sadu "Postava s obrazem" za 250,-Kč.

Detail