Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Obsah

Mateřská škola se školní jídelnou Libkovice pod Řípem, Libkovice p.Ř. 48, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 71011137

 

Informace ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 .

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

 

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání od 1.9.2020

 

Celodenní provoz                 -           260 Kč/měsíc

 

2. Osvobození od úplaty

Úplatu za předškolní vzdělávání nehradí:

a) zákonný zástupce dítěte, které absolvuje povinné předškolní vzdělávání  ( vztahuje se i na dítě s odkladem školní docházky),

b) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

c) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

d) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

e) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy poměrnou výši úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

V období letních prázdnin činí výše úhrady:

červenec 2020                  142  ,-Kč

srpen  2020                          83 ,-Kč

 

4. Snížení úplaty.

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele mateřské školy. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli mateřské školy písemně.

 

5. Splatnost úplaty.

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 15 dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., řediteli MŠ žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele MŠ o této žádosti nabude právní moci.

 

Dne:  30.6.2020                                             Podpis ředitele: